Den pædagogiske tilgang

For at opnå forståelse for simpel regning er det en forudsætning, at barnet/den unge forstår, hvorfor tallene opfører sig, som de gør. Eksempelvis er det svært at lære at lægge tal sammen i en traditionel opstilling, hvis barnet/den unge ikke ved at enere stilles over enere og hvorfor de gør det. Forstår man ikke, hvad der er på spil, bliver det til ren talmagi for barnet/den unge og "opskrifterne" bliver svære at huske og nemme, at fare vild i. Ligeledes med matematikken. Forståelse er udgangspunkt for viden og anvendelse.

For at opnå matematisk kunnen er det en god idé at øve sig, så barnet/den unge opnår en paratviden. Eksempelvis er det svært at øve sig i at lægge brøker sammen, hvis ikke man kender gangetabellerne eller ved, hvor man hurtigt kan finde svar på, hvad eksempelvis 8 x 8 er. Nødvendig baggrundsviden så som "de små tabeller" eller "10-er venner" kan øves ved spil og leg.

Fra at kunne genkende rektangler til at kunne beregne en udfoldning af f.eks. en æske er der lang vej. For at forstå alle delelementer og for at kunne nå til målet er vejen måske at arbejde med en æske foran sig for at forstå omkreds, areal og rumfang.

Afhængig af hvilken problematik barnet/den unge møder med, tager vi fat sammen: Der samtales, analyseres og lægges en taktik med udgangspunkt i netop dit barns udfordringer og kompetencer. Taktikken kan til hver en tid tilrettes, hvis den ikke rammer dit barn. Og så arbejder vi sammen f.eks. én lektion ugentligt.

Det tilstræbes, at undervisningen af dit barn tager udgangspunkt i noget konkret (noget man kan se og røre ved, noget fra den fysiske virkelighed = praktisk matematik) for at opnå forståelse for regning og matematik og have det mål, at barnet/den unge kan overføre det forståede/indlærte til papir/computer, for at kunne besvare matematik opgaver i skolesammenhæng. Fysiske spil, computerspil og leg inddrages så vidt muligt.