Matematik og TAKTIK

 

Ordet taktik betyder; en planlagt fremgangsmåde for hvordan et bestemt mål opnås (kilde www.ordnet.dk)

 

Målet med matematik-taktik er, i et samarbejde mellem barnet/den unge, forældrene og underviseren at afdække matematikvanskelighederne samt lægge en taktik for at hjælpe barnet/den unge til bedre matematisk læring og viden.

 

TAKTIKKEN beskrives herunder:

 

1) MATEMATIKSCREENING SOM UDGANGSPUNKT

Valget er altid dit, men vælger du matematik-taktik foreslår jeg som udgangspunkt at matematikscreene dit barn, for at få viden om der er fundamentale huller i dit barns matematiske basisviden.

Har dit barn/den unge grundlæggende huller i den matematiske forforståelse afdækkes disse under screeningen. Der screenes indenfor 10 forskellige basisområder. Screeningen foregår ved at barnet/den unge og jeg sidder overfor hinanden. Jeg stiller spørgsmål ud fra et spørgeark og barnet/den unge besvarer dem efter bedste evne. Besvarelsen foregår ved tegning, udregning eller samtale. Du og dit barn skal sætte to timer af til screeningen, men det er ikke muligt på forhånd at afgøre, om vi kommer til at bruge dem begge to i fællesskab. Nogle elever screenes med to forskellige screeninger, andre med én afhængig af deres forudsætninger og hvordan screeningen forløber. Efter screeningen analyseres materialet og efter få dage får du resultatet tilsendt på mail. 

 

2) OPFØLGNING PÅ MATEMATIKSCREENING

Viser matematikscreeningen, at der er huller i basisviden, består taktikken i at tilrettelægge et målrettet opfølgningsforløb, hvor der arbejdes på at lukke præcis disse huller, der gør det svært for dit barn/den unge, at tilegne sig matematisk viden og kunnen.

 

3) MÅLRETTET FAGLIG UNDERVISNING

Viser screeningen, at der ikke er huller i det matematiske fundament kan vi udelukke den del. Men barnets/den unges udfordringerne er ikke forsvundet og han/hun vil fortsat opleve, ikke at slå til i matematiske sammenhænge. Taktikken er herefter ved samtale at afklare hvilke matematiske hovedområder, der først skal arbejdes med; tal og algebra, statistik eller geometri og siden hvilke underpunkter (tal og algebra f.eks. en eller flere af de fire regnearter, statistik f.eks.  gennemsnitsberegninger, geometri f.eks. udfoldninger).  I fællesskab tages beslutning om, hvad der skal arbejdes med og på hvilken måde, for at hjælpe dit barn/den unge godt videre i matematikkens verden.

 

4) NÅR GENERELLE MATEMATIKVANSKELIGHEDER PÅ FORHÅND KAN UDELUKKES, MEN DER ER FAG-FAGLIGE OMRÅDER, DER ER VANSKELIGE

Oplever dit barn/den unge ikke generelle matematikvanskeligheder, men er opmærksom på specifikke matematiske problemfelter, kan vi lægge en taktik for at afhjælpe dem. Matematikscreeningen er unødvendig og  vi samtaler om at finde de matematiske fokuspunkter. Herefter tilrettelægges et målrettet undervisningsforløb, der passer til netop dit barn/den unge.

 

5) AFGANGSPRØVEN I MATEMATIK

Hvis den unge ser ind i måske ikke at bestå faget matematik ved afgangsprøven på 9. klassetrin kan vi sammen tilrettelægge en målrettet taktik for tilegnelse af basis, så den unges mulighed for at bestå øges i næste forsøg. Det tilrådes at et sådant forløb begyndes med en matematikscreening.

 

6) VIDERE TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

For at kunne søge ind på en ungdomsuddannelse skal den unge, i visse tilfælde, opnå karakteren 2 eller 4 i faget matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Hvis den unge ikke gjorde det kan vi sammen tilrettelægge en målrettet taktik for tilegnelse af basis, så den unges mulighed for at bestå øges på 10. klassetrin. Det tilrådes at et sådant forløb begyndes med en matematikscreening.